Skip to Content

Tannsykdommer hos kanin

Den vanligste tannsykdommen hos kaniner, er skjeve tenner, også kalt malokklusjon. Malokklusjon betyr gal plassering av tennene eller dårlig kontakt mellom tennenes tyggeflater når munnen lukkes. Over- og underbitt er også malokklusjon.

Kaninens tenner vokser hele livet. Tennenes lengde justeres og holdes ved like når de sliper dem mot hverandre under daglig tygging av fôr. Hvis tennene ikke møtes og slipes mot hverandre, kan de bli for lange. Dette kan gi tannproblemer.

Hvis tennene står hardt i spenn mot hverandre, kan det også gi problemer. Det gir en øm reaksjon i tannrøttene. Fordi tennene vokser hele livet, vil tennene i underkjeven i dette tilfellet, begynne å vokse nedover og ut i kjeven. Dette kan du kjenne med fingrene hvis du kjenner langs underkjevebena. Det kan kjennes som mange små kuler etter hverandre.

Symptomer på malokklusjon
Hvis en kanin har eller får skjeve tenner, kan lengdeveksten ikke kontrolleres (tennene slipes ikke mot hverandre). Dermed kan tennene bli så lange at de forhindrer kaninen i å tygge eller plukke opp maten normalt. Symptomer man vil merke:

* Nedsatt appetitt eller opphørt spiselyst
* Vekttap
* Kinnbyller
* Kaninen vil spise, men får det ikke til


Ved malokklusjon av fortennene kan man i noen tilfeller se disse stikke ut av munnen som lange huggtenner. Hvis fortennene er skjeve, skal man alltid kontrollere kinntennene også.

Skjeve kinntenner kan være både årsak til og følge av skjeve fortenner

Hvis kinntennene blir skjeve, kan tannsiden ut mot kinnene bli veldig skarpe og spisse. Disse tannspissene kan forårsake sår og ev infeksjon eller bylldannelse. Noen ganger kan man se at spissene på de skjeve kinntennene vokser inn i kinnen og medfører mye smerte og ubehag for kaninen


Hvordan kan dyrlegen stille diagnosen?
Ved en vanlig helseundersøkelse av kaninen din, vil dyrlegen kontrollere munnen og tennene. Diagnosen kan herved umiddelbart stilles.

Hvordan behandles malokklusjon?
Man kan behandle malokklusjon på to måter, nemlig ved:

* Regelemessig klipping og sliping av de skjeve tennene - klipping av fortenner og sliping/rasping av kinntenner. Dette krever i de fleste tilfeller hyppige behandlinger, ofte med 6 ukers mellomrom.
* Fjerning av de skjeve tennene under narkose. Dette er dessverre heller ikke alltid noen varig behandling.

Fremtidsutsiktene for en kanin med malokklusjon er gode hvis behandling settes inn i tide - før bylldannelse eller betennelse i kjeveknokler oppstår.

Hvorfor får kaniner tannsykdommer?
Det er 3 årsaker til malokklusjon/skjeve tenner hos kanin:

* Medfødt skjevhet av tennene
* Traume, slag, støt mot hode eller tenner kan ødelegge den enkelte tanns normale vekst
* Infeksjon ved tannroten kan føre til skjev vekst av tennene

Manglende bruk av tennene kan medføre tannrotsbetennelse

Hva er risikoen for at din kanin får tannsykdommer?
Problemet med tenner hos kanin er ganske vanlig. Så regelmessig kontroll av kaninens tenner er viktig for å kunne forebygge tannsykdommer. Dessuten er det viktig at kaninen får riktig ernæring sånn at den bruker tilstrekkelig tid på å tygge, og dermed bruke tennene sine korrekt.

Hvilke raser er mest utsatt for å få tannsykdommer?
Dvergkaniner har en økt tendens til medfødt malokklusjon. Utover det er alle raser like disponert for tilstanden.

Annen viten om tannsykdommer hos kaniner:
Kaniner er ikke gnagere, kanin og gnagere tilhører hver sin orden innenfor zoologien. Gnagere har to fortenner i overmunnen og to fortenner i undermunnen. Kaniner har fire fortenner i overmunnen og to i undermunnen. Kaninens fire fortenner i overmunnen består av to tenner i midten, og enda en på hver side av disse. På hver side av fortennene sitter igjen små "støttetenner" som kan ved første øyekast kan være vanskelige å få øye på. Den andre store forskjellen på gnagere og kaniner, er måten de tygger på. Gnagere tygger fôret sitt ved å føre over- og underkjeve skiftevis fram og tilbake, mens kaniner fører over- og underkjeve skiftevis fra side til side. Bakerst i munnen har både gnagere og kaniner kinntenner som er til å male og knuse fôret med.