Skip to Content

Råd dersom renslig kanin har blitt urenslig

Anbefalt ekstern litteratur
Innekaninforumet


Mange av medlemmene på forumet har opplevd at kaninen som lenge har vært veldig renslig, brått har glemt gode dovaner.

Til en viss grad er det vanskelig å si hvorfor dette skjer, og ikke lett å gi en fasit på hvordan problemet løses. Men man kan i stor grad dele problematikken inn i to kategorier, ung eller voksen kanin, og en ofte effektiv måte å få bukt med urenslighet er å kastrere eller sterilisere kaninen sin.

Sykdom bør uansett alder og hvorvidt kaninen er kastrert/sterilisert eller ikke utelukkes i første omgang før man vurderer andre forklarende årsaker. Urinveisinfeksjoner, nyresten og generelt nyresykdommer er eksempler på mulige sykdommer som forårsaker særlig småskvetting, og disse bør behandles av veterinær.

Urenslighet som ikke skyldes sykdom eller store mengder hormoner, kan som regel relateres til atferdsendring forårsaket av ulike grunner eller kaninen føler trang til å verne om territoriet sitt.

Ung kanin har blitt urenslig

En historie fra forumet:

"... Jeg har en dvergvedder som har blitt helt sprø. Han er ca. 6 mnd.og er kjempe tam, kommer når vi roper på han, aksepterer å bli løftet, elsker å bli koset med. Så til problemet: Han var helt renslig men har begynt å tisse i sofaen og lorte overalt, men det verste er når vi får besøk lorter han helt ekstremt mye (rundt besøket), men når sønnen min (som også har en kanin) kommer klikker han helt. Da går han til angrep, biter, hopper opp og sparker, for så å bli koset med. Han lorter også vanvittig mye rundt han. I går tisset han på skoene hans. Når vi jager han ned fra sofaen, står urinspruten rett på den utkårede. Han er utrolig treffsikker... Er det noen som har noen gode råd? Dette er siste utvei, ellers må han flytte..."

Og heller ikke uvanlig historie. Når veldig unge kaniner som enda ikke er kastrert eller sterilisert brått blir urenslige, er det i de aller fleste tilfeller snakk om hormonell urenslighet. Når kaniner blir kjønnsmodne får de ofte et veldig sterkt behov for å markere, enten det dreier seg om terriotoriet dens, eiendeler eller utkårede i form av mennesker som den betrakter som sitt.

Kaniner blir som regel kjønnsmodne i 3-4 måneders alder, men hormonene bruser ikke nødvendigvis i alle kaniners årer umiddelbart. Enkelte ganger skjer "oppvåkningen" senere, utløst av for eksempel lukten av en annen kanin eller ungkaninen merker at våren kommer og blir ekstra våryr. Dersom urensligheten inntrer samtidig med at kaninens atferd generelt virker hormonelt preget - løfter på halen, grynter, springer uvanlig mye i ring rundt føttene dine - kan man med stor sikkerhet forklare den som hormonstyrt markeringstrang. Og det er lite frustrerte eiere kan gjøre med dette bortsett fra å la kaninen bli sterilisert eller kastrert så snart den er gammel eller moden nok til det.

Voksen kanin har blitt urenslig

En historie fra forumet:

"...Petter har stort sett vært eksemplarisk til å benytte seg av dokassen sin. Etter fylte fire år har han derimot kommet i en midtlivskrise eller noe og endret disse gode vanene. Alt skal foregå utenfor kassa. Rett utenfor, og gjerne så det renner litt innunder doen også. For de av dere som ikke vet det er Petter en frittgående kanin som kun bruker buret som resturant. Han har derfor ingen do der inne, kun på kjøkkenet.

Å tisse rett på gulvet er ikke noe særlig godt konsept. I tillegg til at jeg må vaske opp dammer av urin flere ganger i døgnet løper han også rundt med våt stjert. Han blir jo sittende etter at han har tisset ferdig og søler til hele baken.Det er ikke noe hyggelig med urin i pelsen, så jeg vasker/tørker han med en vetet klut stadig vekk. Dette synes han er helt greit. Jeg gjør ikke det.

Når jeg tar han på fersken prøver jeg å rettlede han til kassa. Når jeg kjenner at han må tisse putter jeg han også i dokassa og da gjør han fra seg der. Jeg har også puttet litt høy der så det skal være litt ekstra hyggelig å sitte der. Jeg følger med så godt jeg kan når jeg er hjemme, men han gjør jo dette når jeg er utendørs også.

Som noen av dere vet er jeg midt inne i en flytteprosess. Petter har virket ganske stresset av dette når jeg har flyttet rundt på ting og båret det vekk. Det virker som om han skjønner at noe er på gang. Dere skulle sett han den dagen vil flyttet ut noen esker som hadde stått i gangen noen dager. Han var en skikkelig vaktkanin og likte det overhode ikke. Jeg får vondt av han når han reagerer så sterkt på dette.
Det jeg imidlertid håper er at dovanene kanskje kan rettes på i det nye huset.

Jeg må også legge til at han har begynt å sprute tiss oppetter veggen her og der. Dette han han aldri holdt på med tidligere. Han startet med det etter at vi hadde kommet hjem igjen etter å ha bodd tre dager borte i den nye kåken..."

Urenslighet som ikke kan forklares av sykdom kan som regel være atferds- eller territorierelatert. Mindre uteløpetid enn vanlig, besøkende, en helt tilfeldig hendelse som at en brå lyd skremmer den mens den sitter i boksen kan medføre stress som får kaninen til å tisse utenfor boksen. Usikkerheten kan medføre at den får trang til å understreke sin signatur, ved at den legger signaturen oppi boksen men i tillegg understreker ved å tisse ved siden av også.

En kanin gjør neste dag det samme den gjorde dagen før, og uansett grunn er det viktig å ta tak i vanen raskt. Mange lar være å ta tak i problemet de første gangene dette skjer (særlig om kaninen egentlig er flink til å bruke doboksen), og legger dermed til rette for at en ny vane skapes hvor kaninen også gjør i fra seg utenfor boksen. En slik ny vane kan ha blitt innarbeidet på så kort tid som tre dager.

Tiltak man bør sette inn er de samme som når man først dotrente. Trening, ros, belønninger, tett observasjone og overvåkning når kaninen løper fritt er stikkordene. Haken ved dette er at det som regel krever forandring i kaninens rutiner - og endring i vaner og rutiner er en vanlig årsak til at atferdsendringen skjer i utgangspunktet. Unngå for mange endringer i rutiner - prøv for eksempel heller å sette inn en ekstra dokasse og legg gjerne noe godt i kassen. Det kan ofte være enklere å få den til å bruke en ny kasse enn en kasse den har gjort fra seg ved siden av. Husk å belønne ønsket atferd!

Det er viktig at man forstår at denne prosessen kan ta tid. En kanin som har brukt boksen flittig i 3 år og har tisset ved siden av boksen i 3 dager, kan trenge så mye som 3 uker med intensiv trening for å gå tilbake til sine gode gamle vaner.

Om urensligheten er territorierelatert vil den ofte avta etter kastrering/sterilisering. Men selv i ettertid kan kaninen få behov for å markere området sitt dersom den opplever at det er inntrengere på ferde. Dersom det for eksempel kommer en ny kanine inn i leiligheten, kan husets hersker begynne å lorte og urinere på nye steder. Forummedlemmer har også opplevd at et nytt menneske som oppfattes som en trussel mot territoriet har forårsaket markering. Som regel vil denne typen markering avta etter hvert som kaninen blir vant med den nye kaninen eller mennesket og føler at den har fått markert territoriet sitt godt nok.