Skip to Content

Luftegård: Informasjo, tips og bilder


De fleste kaniner, enten de står ute eller inne, storkoser seg når de får tumleplass ute. Har man en egnet plass til det, er en luftegård en skikkelig innertier. Det er noen viktige faktorer man må ta hensyn til om man skal lufte kaniner i slike, både med hensyn til konstruksjonen og miljøet.

De tre største farene for kaniner ute er overoppheting (vår/sommer/høst), giftig vegetasjon innenfor luftegården, samt rovdyr. En ytterligere fare er svakheter i konstruksjonen som resulterer i at kaninen graver seg ut eller hopper over.

Vurderer du lage i stand en luftegård, bør du derfor sørge for at det finnes skygge i hele eller deler av den og at en vannskål er tilgjengelig. Du bør også kontrollere for vegetasjonen - mange type planter er uheldig eller direkte farlig for kaninen å spise. De siste elementene berører konstruksjonen direkte.

Skal du basere deg på at kaninen kan stå i luftegården uten oppsyn og samtidig være fullstendig trygg på at rovdyr ikke kommer til eller at kaninen ikke hopper eller graver seg ut av den, anbefales det å lage luftegård av revenetting fremfor andre nettingtyper. Konstruksjonen bør være solid, med netting eller tett tak over og netting i bunn eller eventuelt gravd ned et lite stykke under overflaten.


En del forummedlemmer har luftegårder av kompostgjerder, og enkelte velger å lage luftegården bestående av kun vegger av slike. De fleste sørger da for at de har tett oppsyn med kaninen mens den koser seg i en slik. Det er da enkelt å passe på at ikke rovdyr kommer til, samt at kaninen ikke graver seg ut av luftegården. Likevel er det en smal sak for de fleste kaniner å hoppe over kompostvegger - som for Biltemaveggene betyr enten 68 eller 88 cm høyde - og selv om man er tilstede kan dette skje på et kort øyeblikk. Vil du da klare å fange inn kaninen igjen?


Enkelte velger derfor et tak av for eksempel bærnetting som stripses på toppen av veggene, eller kompostvegger også på toppen. En slik konstruksjon forhindrer at kaninen hopper ut, men for et større rovdyr - som hund eller rev - vil enkelt kunne flytte på løse kompostvegger og ellers bryte seg igjennom bærnett eller andre enkle sperrer dersom du ikke selv er tilstede og overvåker luftegården. Har man ikke sikret underlaget, må man også være veldig oppmerksom på at kaniner kan grave ganger i jorda på svært kort tid.


Ønsker man altså å være på den sikreste siden, samt ha muligheten til å gå fra kaninen i luftegården over lengre tid, bør man lage en meget solid konstruksjon. Overvåkning åpner opp for mer fleksibilitet, og litt større mulighet til å vurdere sikring etter individet man skal ha i den.

Her er noen flere løsninger fra innekaninforumet - men ha det ovenstående i bakhodet før du tar i bruk ideene som vises her:To varianter luftegård hos Dyrebeskyttelsen Hordaland

Heltett og trygg luftegård:

(Takk til Dyrebeskyttelsen Hordaland for lånet av disse bildene)