Skip to Content

Drektig kanin, kaninunger og kaninavl


Hvorfor man ikke ukritisk bør sette kull på kaninen

"Det er flere årsaker til at man bør begrense avl på kaniner, og lurer du selv på å sette kull på kaninen din er det lurt å ha oversikt over problemstillinger knyttet til det å sette enda flere kaniner til verden. Kaniner som ønskes overtatt av kaninadopsjonsforeninger i USA er som regel veldig unge ..."

Til artikkelen...

Informasjon om avl, drektig kanin og kaninunger

"Før man går i gang med avl må man vurdere om det passer, at kaninene egner seg for avl og at man har nye hjem for ungene. Man må sette seg godt inn i hva det innebærer å ta et kull før man går i gang. Man skal ikke avle bare for å avle, men ha et mål med avlen og en grundig plan for kullet. Det er en fordel å kontakte..."

Til artikkelen...

Anbefalt: Kaninavl.no

Kaninavl.no er et nyoppstartet nettsted som består av informasjonssider og eget diskusjonsforum hvor man kan få konkret hjelp og tips dersom man ønsker å sette seg inn i det store ansvaret og kunnskapen som kreves for å sette i gang med avl. Sett ikke kull på kaninen din før du har tilegnet deg gode kunnskaper og vet hva du driver med...

Til nettstedet...