Skip to Content

Kaninraser

62 godkjente kaninraser
De nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland har gått sammen om en felles rasestandard, og per i dag er det i denne listet opp 62 godkjente kaninraser. For en del av rasene finnes det flere fargevarianter som er godkjent for utstilling, mens andre igjen kun er godkjent i én farge. Sammenlagt er det over 2000 godkjente varianter for utstilling i Norge.

Her finner du en oversikt over de ulike kaninrasene, og for mange av dem vil altså farger kunne variere hos ulike individer innenfor samme rase. Rasene er delt inn i kategoriene dvergraser, små raser, mellomstore raser, raser med avvikende hårstruktur, store raser og kjemperaser.

Samtlige bilder er lånt av oppdrettere og viser rasetypiske eksemplarer av de ulike rasene, og idealvekt er listet opp for de alle. Ikke alle rasene er like lett å finne i Norge, men med noen få unntak er de fleste som er avbildet her mulig å få tak i.

Er du interessert i en spesifikk rase, bør du henvende deg til oppdretter fremfor dyrebutikk. Seriøse oppdrettere har stort sett god oversikt over temperament og eventuelle arvelige problemer i slekten til kaninen, og det er dermed lettere å unngå å få en kanin med temperamentsproblemer og feil som f.eks voksetenner om man kjøper direkte fra disse. Nordisk kaninoppdretterregister, en stadig voksende oversikt over oppdrettere kategorisert etter rasen de driver med, kan hjelpe deg til å finne en oppdretter i nærheten av deg.

NB! Bildene er lånt med tillatelse av rettmessige eiere, og kopiering av bildene uten først å innhente tillatelse fra eierne er, som med resten av bildene på kanin.org, IKKE tillatt!


Dvergraser | Små raser | Mellomstore raser | Avvikende hårstruktur | Store raser | Kjemperaser


Dvergraser:


Dvergvedder - Vekt: 1,41 - 1,90 kg

Foto: Kristin Berg - Økdalens kaniner

Hermelin - Vekt: 0,81 - 1,30 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjellestad kaninoppdrett

Løvehode - Vekt: 1,31 - 1,70 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjellestad kaninoppdrett

Dverghare - Vekt: 1,71 - 1,30 kg

Foto: Tove Corneliussen - Blaxtorps kaningård (Svensk)

Til toppen av siden


Små raser:


Liten Havana - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Camilla Løkken - Rosvolds kaniner

Sachsengold - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Siw Hauge - Ilebrekkes Kaninstall

Zobel - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Tor Gillerholtmoen & Elina Jokinen - Brookside

Liten sølv - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: "Affe” Hedlund - Hjemmeside (Svensk)

Tan - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjemmeside

Russer - Vekt: 2,21 - 3,00 kg

Foto: Tor Gillerholtmoen & Elina Jokinen - Brookside

Hollender - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Johanna Podhorny - Hobsyssels Hollendere

Deilenaar - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Geir Nordvik - Hjemmeside

Engelsk Schecke - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjemmeside

Liten Chinchilla - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Tor Gillerholtmoen & Elina Jokinen - Brookside

Lux - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Pecasus - Stald Pecasus (Dansk)

Schwarzgrannen - Vekt: 2,51 - 3,20 kg

Foto: Pecasus - Stald Pecasus (Dansk)


Til toppen av siden

Mellomstore raser:


Hvit land - Vekt: 3,81 - 4,60 kg

Foto: Annika Bertilsson - SNAChästens (Svensk)

Isabella - Vekt: 3,01 - 4,00 kg

Foto: Camilla Venger - Solliens Kaninstall

Rhinsk Schecke - Vekt: 3,01 - 4,00 kg

Foto: Camilla Berntsson - Berntsson's Kaningård

Alaska - Vekt: 3,01 - 3,70 kg

Foto: "Affe” Hedlund - Hjemmeside (Svensk)
Belgisk Hare - Vekt: 3,01 - 4,00 kg

Foto: Tove Corneliussen - Blaxtorps kaningård (Svensk)

Sallander - Vekt: 3,01 - 4,00 kg

Foto: Liza Lassen - Stald Elmely (Dansk)


Thyringer - Vekt: 3,01 - 4,00 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjemmeside

Liten Tysk Vedder - Vekt: 3,01 - 3,70 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjemmeside


Til toppen av siden

Raser med avvikende hårstruktur:


Angora - Vekt: fra 3,51 kg

Foto: June Nordheim

Rex - Vekt: fra 2,51 kg

Foto: June Årøe - Solbakken kaninoppdrett


  • Satin - Vekt: 3,01 - 3,70 kg
  • Jamora - Vekt: 1,91 - 2,40 kg

Til toppen av siden

Store raser:


Stor Sølv - Vekt: fra 4,61 kg

Foto: Kristin H. Berg - Økdalens kaniner

New Zealand Red - Vekt: fra 4,01 kg

Foto: Unni Holm - Furulunds kanin

Stor Chinchilla - Vekt: fra 4,61 kg

Foto: Lone Arildskov - Lystrupkaniner (Dansk)

Blå Wiener - Vekt: fra 4,61 kg

Foto: Tor Gillerholtmoen & Elina Jokinen - Brookside

Wiener - Vekt: fra 4,01 kg

Foto: Tor Gillerholtmoen & Elina Jokinen - Brookside

Beveren - Vekt: fra 4,01 kg

Foto: Cecilie Fiskeseth - Hjemmeside


  • Hotot - Vekt: fra 4,01 kg
  • Meissner Vedder - Vekt: fra 4,01 kg
  • Stor Zobel - Vekt: fra 4,01 kg
  • Engelsk Vedder - Vekt: fra 4,01 kg
  • New Zealand White - Vekt: fra 4,01 kg

Til toppen av siden

Kjemperaser:


Belgisk Kjempe - Vekt: fra 7,01 kg

Foto: Lone Arildskov - Lystrupkaniner (Dansk)

Fransk Vedder - Vekt: fra 5,51 kg

Foto: Unni Holm - Furulunds kanin

Tysk Kjempeschecke - Vekt: fra 6,01 kg

Foto: "Affe” Hedlund - Hjemmeside (Svensk)