Skip to Content

Kunnskapsartikler: Kanin og kaninhold

Her finner du en temasortert innholdsoversikt over kunnskap- og faktabaserte artikler på kanin.org som omhandler kanin og kaninhold. Artiklenes innhold er basert på gode og seriøse eksterne kilder, veterinærutsagn og erfaringer fra medlemmer på innekaninforumet.

I tillegg til de mer fyldige tekstartiklene finner du også her en oversikt over de mest vanlige kaninsykdommene, anbefalte dyreklinikker, navneforslag, samt illustrerte oversikter over en del typer planter, kvist, frukt og bær som trygt kan gis til kaniner. Samlingen er under stadig utvikling, og nye artikler relatert til kaninhold blir lagt til fortløpende.Før man skaffer seg kaninKostholdStell og sykdomDrektig kanin, kaninunger og kaninavlFlere kaniner sammen


Nyttig generell infoRenslighetKastrering (begge kjønn)Kroppsspråk, atferd og håndteringBur- og luftegårdAktivisering