Skip to Content

Informasjon om flere kaniner (og marsvin) sammen


Hvorfor ikke sette kanin og marsvin sammen?

"Svaret på om marsvin og kanin bør leve sammen er et klart nei fra et biologisk og veterinærmedisinsk synspunkt. Argumentene er mange: Dyreartene kommer opprinnelig fra forskjellige verdensdeler, marsvin fra Mellom- og Syd-Amerika og kaniner fra Europa. Kaniner og marsvin har forskjellige men lignende sosiale strukturer..."

Til artikkelen...

Hvorfor og hvordan sette sammen flere kaniner

"Kaniner er sosiale dyr, men de er ikke flokkdyr som mange tror, de er kolonidyr. I vill tilstand innebærer det at flere kaniner bor sammen i større kolonier, men de har hver sin hule de kan trekke seg tilbake i og være alene i. Tamkaniner har fremdeles dette behovet for jevnlig sosial kontakt..."

Til artikkelen...