Skip to Content

Hvordan kan du få kaninen renslig


Selv om veldig mange ikke er klar over det, er det ikke uvanlig at kaniner bruker dokasse og er like renslige som katter. Kaniner er renslige av natur og velger ofte et hjørne av buret til å gå på do i, og er av den grunn lette å dotrene. Voksne kaniner er som regel lettere å dotrene enn veldig unge kaniner.

En viktig forutsetning for godt resultat
Imidlertid har kjønnsmodne kaniner varierende markeringsbehov. De fleste kaniner markerer ved å spre lortkuler utover et område som er deres, uavhengig av om dette er i sitt eget bur eller på vårt stuegulv. Noen kaniner markerer revir også ved å spraye urin mens de gjør krumspring, for å spre urinen utover et størst mulig område. Dette gjelder spesielt hannkaniner, selv om det forekommer unntak med spraymarkerende hunnkaniner.

Markeringen går utover de gode dovanene kaninen har, og ofte er kastrering/sterilisering et nødvendig tiltak for å få kaninen reinslig. Kastrering blir sett på som den mest avgjørende faktoren for å få kaninen til å bli flink til å bruke dokassen sin.

Kaninens fordøyelse forutsetter at den må spise ofte og jevnlig. Dette tilsier at kaninen bruker en god del tid på å spise. Derfor har det vist seg nyttig å ha en høyanordning som gjør at kaninen kan sitte i dokassen mens den spiser høy. Man kan enten ha en høyhekk over kassen eller ha høyet oppi kassen. Slik sørger vi for at kaninen tilbringer tid i kassen sin, samtidig som vi hindrer at høyet blir spredd utover buret eller gulvet.

I buret
Det kan virke som om kaniner søker absorberende materiale når de skal tisse. Det er derfor nyttig å bare ha strø i kassen til kaninen, slik at den ikke skal tro at hele buret er en eneste stor dokasse. Av samme grunn er det heller ikke lurt å ha for eksempel tepper eller håndklær i bunnen av buret i en dotreningsperiode. Mange kaniner kan derimot ha mykt materiale i buret etter at de har blitt dotrent, med mindre de spiser mye på det. Høy inngår i disse absorberende materialene, og dette er enda en grunn til at det anbefales å ha høyet over eller i dokassen.

Dersom kaninen stadig har uhell utenfor dokassen, selv med bar plastikkbunn, er det viktig at man tørker og rensker opp, særlig vått, ofte. Et nyttig triks for å få kaninen til å forstå dokassekonseptet er å dynke et papir i urinen og legge papiret og gjerne lort i dokassen. Ikke gi opp den nakne plastbunnen for raskt - noen tar konseptet over natta, andre trenger flere dager. Veldig unge kaniner kan det i noen tilfeller være litt vanskelig å lære dokassebruk, men start gjerne tidlig likevel. Man kan med "problemtilfeller" vurdere om man avventer treningen til de har blitt 3-4 måneder gamle eller helst også ferdig kastrert eller sterilisert.

Dokassene som blir solgt til kaniner i butikkene, er ofte små. En vanlig trekantdo beregnet på kanin, har vi på forumet erfart, blir sjeldent brukt. Det kan lønne seg å kjøpe en kattekasse, eller en hvilken som helst plastkasse i ønsket størrelse på for eksempel nille, IKEA eller lignende. I tillegg til størrelse bør øyden på kantene tas med i betraktning da kaniner gjerne rygger så langt inn i et hjørne av kassen de klarer før de tisser. Dersom kassen har for lave kanter kan urinen havne utenfor selv om kaninen er flink til å bruke den.

Utenfor buret
For at kaninen ikke skal ha noen uhell rundt omkring i huset er det viktig at den har lett adgang til sitt eget bur. Derfor må for eksempel bur som ikke står på bakken ha en rampe opp til inngangen slik at kaninen har tilgang til toalettet sitt. Dersom kaninen har stor plass å boltre seg på utenfor buret, er det ikke alltid kaninen går til buret sitt for å gå på do. Det kan derfor være nødvendig å plassere en eller flere dokasser rundt omkring for å minimere sjansene for uhell. Noen kaniner kan bli mer ureinslige dersom de plutselig får et stort område å leke på, selv om de har flere dokasser til disposisjon. Da kan det lønne seg gradvis å utvide kaninens område utenfor buret.

Anbefalt ekstern litteratur
Innekaninforumet

Opplever man at kaninen ikke er flink til å bruke dokasse når den er utenfor buret, vil ofte hjelpe å være konsekvent med å løfte den opp i kassen om du tar den på fersken i å gjøre i fra seg utenfor. Det skal som regel ikke mange ganger til før kaninen får en bedre kobling mellom dotrang og dokasse.

Når alt dette er sagt, kan det ikke forventes at kaninen aldri har uhell utenfor dokassene sine. De fleste kaniner er veldig flink med det våte, men kan glippe innimellom med ”det tørre”. Spesielt dersom de kommer til et nytt sted, lukter andre kaniner eller rett og slett dersom de synes det er på tide at du skifter på dokassen. De færreste av oss har dotrente kaniner som aldri legger fra seg en eneste kule utenfor dokassen.