Skip to Content

Hvorfor man ikke ukritisk bør sette kull på kaninen


Det er flere årsaker til at man bør begrense avl på kaniner, og lurer du selv på å sette kull på kaninen din er det lurt å ha oversikt over problemstillinger knyttet til det å sette enda flere kaniner til verden.

Kaniner som ønskes overtatt av kaninadopsjonsforeninger i USA er som regel veldig unge kaniner, mellom 9 og 18 måneder gamle. De blir innlevert fordi oppdretterne ikke finner hjem til dem, eller fordi nye eiere ikke har satt seg grundig nok inn i hvordan det er å ha kanin som kjæledyr og ønsker å kvitte seg med dem igjen.

Anbefalt ekstern litteratur

Innekaninforumet

Også i Norge hører vi med jevne mellomrom om hvordan dyrevernsorganisasjoner får hyppige forespørsler om å ta i mot uønskede kaniner, om kaniner som springer løs ute i nærområdet, kaniner som er funnet ute i bur eller pappesker, og ser man på annonsene på Finn og andre annonseringssteder vil man se at det er mange kaniner som har behov for nye hjem allerede.

Satt helt på spissen, så vil kaninungene som avles frem av tilfeldig og lite gjennomtenkt avl "stjele" hjem som kaniner hos dyrevernsorganisasjoner etc har et inderlig behov for. Med en overpopulasjon blir den ytterste konsekvens at kaniner blir avlivet fordi det ikke finnes annen måte å hjelpe de på.

Det finnes grunner til å avle, men det er veldig gyldige grunner - som at man ønsker å forbedre en spesifikk rase. Man skal ha klare mål for avlen, og bør har opparbeidet seg god kunnskap om kanin, avl og genetikk. Å kjenne historikken og slekten til kaninene som brukes er ekstremt viktig, da genetisk betingede feil og problemer - som f.eks problemer med tenner og dårlig temperament - ikke skal videreføres.

Setter man kull på kanin, må man ha kontroll på innkvarteringen til ikke bare eventuelt mor og far (to bur), men du må ha ytterligere to til ungene - når de skilles fra mor, senest ved 9 ukers alder for å unngå slossing, skal de inndeles etter kjønn. Unger som man ved 12 ukers alder ikke har funnet hjem til, må enten få sitt eget bur eller kastreres/steriliseres for at det ikke skal være fare for at de begynner å sloss med søsknene sine.

En hunnkanin kan få 1-12 unger i et kull, gjennomsnittlig 3-7 avhengig av kaninens rase og størrelse. Om du ikke på kort sikt klarer å finne hjem til alle ungene, vil du da klare å stille med bolig til alle disse på lang sikt til du har funnet hjem?

Å finne gode hjem kan også ofte innebære kvaler. Man får ofte et nært bånd til kaninungene, og ønsker selvsagt at de skal få dedikerte og ansvarsbevisste eiere. Har man satt nye kaninbarn til verden har man i tillegg også et ansvar for å sørge for at de får en anstendig livskvalitet - og vurderingen av nye hjem, samt informasjon til nye eiere om kanin og kaninhold, og til en viss grad oppfølging dersom nye eiere har behov for det er en del av ansvaret man påtar seg når man velger å sette kull på kaninen.

Man bør aldri la barn eller veldig unge kjøpe eller få en kaninunge uten at en har hatt en dialog med de økonomisk ansvarlige, foreldrene eller andre foresatte. I realiteten er det også foreldre/foresatte som må påta seg ansvaret for at dyreholdet er etisk forsvarlig og sikre kaninen god livskvalitet. Blir kaninen syk, må foreldre/foresatte være villige til å betale for behandling og sørge for at kaninen kommer seg til en veterinær. Om barnet går lei kaninen og ansvaret som følger med, må voksne ansvarlige se til at kaninen fortsatt får dekket både fysiske og sosiale behov.

Å selge ungene til dyrebutikker frarådes sterkt, av flere grunner. For det første har man ingen kontroll på hvordan hjem ungene kommer til. For det andre er ofte forholdene til kaniner i dyrebutikk ikke gode nok. For det tredje støtter man da opp om en bransje som i altfor mange tilfeller viser seg å ikke strekke seg langt nok etter gode standarder og å selv inneha og formidle god kaninkunnskap.

Det er altså mange ting man bør tenke over før man setter kull på kaniner. For mer utfyllende informasjon, se artiklene oppført under kilder.

Tilbake til artikkeloversikt

Kilder:
Artikler
http://www.rabbitadoption.org/breed.html
http://www.rabbit.org/adoption/why-not-to-breed.html
http://www.bio.miami.edu/hare/breeding.html
http://www.rabbit.org/adoption/overpopulation.html

Forum
http://www.kanin.org/forum